Faglig aften

– for tandlægestuderende

Den 20. april åbnede CCdent dørene op til deres laboratorium og inviterede 22 tandlægestuderende fra 8. og 10. semester ind til en faglig aften. Det helt store tema for aftenen var samarbejde mellem tandlæger og tandteknikere.

Hege Sommerset bød først de studerende velkommen ind på laboratoriet, som for de studerende var en unik mulighed for at se hvordan tandteknikerne arbejder.

Claes Bulöw og Clara Windeløv holdt oplæg for de studerende og hver især havde de fokus på, hvor vigtig kommunikationen mellem tandlæger og tandteknikere er, så vi i sidste ende kan tilbyde den bedste behandling for patienten.

Således havde begge oplæg til formål at give indsigt i nogle af de almindelige problemstillinger, som kan opstå i samarbejdet omkring fast protetik. Nogle af de indsigter, som de studerende tog med sig fra aftenen, var hvordan patienten bedst kan guides i at vælge den bedste løsning, hvilke fordele og ulemper de forskellige præparationsløsninger kan have, så de aftryk teknikeren modtager afspejler virkeligheden bedst muligt, samt hvilke øvrige informationer man som tandlæge kan inddrage i videreformidlingen til tandteknikeren.

Efter de to oplæg blev de studerende inviteret ind i laboratoriet, hvor de fik mulighed for at forberede og bemale tandkroner, hvilket vakte stor begejstring og koncentration for dem alle. Kronerne, fik de studerende lov til at tage med sig hjem, sammen med to modeller af skruet og cementeret implantatløsninger, som de kan bruge når de skal til at praktisere.

De studerende vurderede aftenen til at være både ”hyggelig og lærerig” og en af de studerende udtrykte at arrangementet burde være en del af tandlægestudiet. Konklusionen fra både Hege og Clara, som stod bag arrangementet, var klar: ”Vi gør det igen til næste år